++ Hãy đến với nhau bằng tấm lòng trung thực!++

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Nhà văn Phạm Viết Đào: Sấm Trạng Trình 'bật đèn xanh' biểu tình chống China?

Phúc Lộc Thọ.

Những câu sau có ứng với việc biểu tình, tuần hành chống Trung Quốc:
 

Có thầy Nhân Thập đi về
Tả hữu phù trì, cây cỏ thành binh…
Những người phụ giúp thánh minh.
Quân tiên xướng nghĩa chẳng tàn hại ai…


Đó là điều mà Phúc Lộc Thọ “đoán mò” nhân đọc Sấm của Cụ từ câu 205 tới câu 234. Từ câu 209 tới câu 224, đã có lời bình giải trong bài “Sấm Trạng Trình dự đoán về cuộc chiến trên Biển Đông năm Tân Mão…” (1); Xin có lời bàn thêm đoạn này:

Câu 207: “Mỗi đời có một tội ngoan?”

Tội ngoan“ là gì? Sao Cụ lại gọi là “tội ngoan” mà không gọi là “tội ác“, có 2 lý giải sau đây:

- Việc Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc sang đầu hàng Trung Quốc, rước chúng về, đó có thể coi là tội ác; Còn như việc do vô tình, hay do ngu, do tham tiền, núp dưới chiêu bài đầu tư liên, doanh, bán đất, bán rừng… trong các dự án đầu tư; hay để quá nhiều công trình xây dựng trọng điểm rơi vào tay các nhà thầu Ngô, Tề… cuối cùng làm kinh tế đất nước bị suy yếu, bị lệ thuộc…Những hành động đó là tội nhưng mà là “tội ngoan”…

- Khả năng thứ 2 “tội ngoan“ là nhẹ dạ, cả tin, tin vào 16 chữ vàng dẫn tới mất nước; Trước đây có Thục An Dương Vương với câu chuyện Mỹ Châu-Trọng Thủy; Ngày nay có nhiều quan chứ làm ăn, ngoặc ngoẹo với Trung Quốc, bị tiền và gái làm cho mê lú; đó phải chăng là dạng “tội ngoan “ ?

Câu 225:Nói đến độ thầy tăng mở nước?

Câu này có ứng với việc Cụ Hồ khai sinh ra nước Việt Nam 1945; Cụ Hồ (không có vợ) ứng với “ thầy tăng” trong câu trên không?

Câu 226 tới câu 228:

Ðám quỷ kia xuôi ngược đến đâu ?
Bấy lâu những cậy phép mầu,
Bây giờ phép ấy để lâu không hào..


3 câu này có ứng với quân đội Pháp, Mỹ từng xuôi ngược tung hoành khắp thể giới, cậy mạnh, nhiều vũ khí tối tân, nhưng khi đến Việt Nam đều “ tịt ngòi “, trở nên “ không hào”- không hiệu quả ? Câu 229-232:

Cũng có kẻ non trèo biển lội,
Lánh mình vào ở nội Ngô, Tề.
Có thầy Nhân Thập đi về
Tả hữu phù trì, cây cỏ thành binh…


Câu này có ứng với việc có một số thế lực, núp dưới danh nghĩa doanh nghiệp,đầu tư liên doanh liêt kết, bắt tay quá chặt với Ngô, Tề…(Trung Quốc) dấn tới mối nguy bị lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc, làm suy yếu đất nước…

Trước mối nguy đó “Thầy Nhân Thập“ (Cụ Hoàng Mười) đi về, xuất hiện để dẹp loạn bị lép, bị lệ thuộc trước đám “Ngô, Tề”…

Khi “Thầy Nhân Thập đi về” thì ”cây cỏ thành binh…”, có nghĩa là Cụ Hoàng Mười xuất hiện, “ Thầy Nhân Thập” đã phát động, dấy lên khí thế toàn dân xuống đường biểu tình, biểu dương lực lượng sẵn sàng đánh giặc Ngô, Tề…Vũ khí sử dụng đó là: cờ, biểu ngữ, tuần hành và hô khẩu hiệu làm binh khí chứ không dùng súng đạn…

Bằng việc biểu dương lực lượng này, kết hợp với sức mạnh tổng hợp, trong đó có quân sự, ngoại giao để dẫn tới kết quả được: ”Tả hữu phù trì” … 
Còn câu 233-234:

Những người phụ giúp thánh minh.
Quân tiên xướng nghĩa chẳng tàn hại ai
…”

Tuy chẳng tàn hại ai, vì chỉ đi biểu tình, tuần hành, đề cao chính nghĩa của Việt Nam chỉ để “phụ giúp thánh minh” nhằm uy hiếp, làm nhụt ý chí xâm lược của đám Ngô, Tề; vạch mặt cái đám giả ngô, giả ngọng nhưng lại háu ăn cướp Biển Đông của người ta để cả thế giới biết mặt tẩy chay, không thèm chơi với …

Xin được chép lại dưới đây để quý vị bình giải thêm:


205.Kể từ đời Lạc Long Quân,
Ðắp đổi xoay vần đến lục thất gian.
Mỗi đời có một tội ngoan,
Giúp chung nhà nước dân an thái bình.
Phú quí hồng trần mộng

210.Bần cùng bạch phát sinh.
Hoa thôn đa khuyển phệ,
Mục giả giục canh canh.

Bắc hữu Kim thành tráng.
Nam hữu Ngọc bích thành,

215.Phân phân tùng bách khởi,
Nhiễu nhiễu xuất Ðông chinh,
Bảo giang thiên tử xuất,
Bất chiến tự nhiên thành.
Rồi đây mới biết thánh minh…

220.Mừng đời được lúc hiển vinh reo hò.
Nhị hà một dải quanh co,
Chính thực chốn ấy đế đô hoàng bào.
Khắp hòa thiên hạ nao nao.
Cá gặp mưa rào có thích cùng chăng ?

225.Nói đến độ thầy tăng ra mở nước,
Ðám quỷ kia xuôi ngược đến đâu ?
Bấy lâu những cậy phép mầu,
Bây giờ phép ấy để lâu không hào..

Cũng có kẻ non trèo biển lội,

230.Lánh mình vào ở nội Ngô, Tề.
Có thầy Nhân Thập đi về
Tả hữu phù trì, cây cỏ thành binh

Những người phụ giúp thánh minh.
Quân tiên xướng nghĩa chẳng tàn hại ai…

1/http://phamvietdao2.blogspot.com/2011/06/sam-trang-trinh-du-oan-ve-cuoc-chien.html
------------------
*****


1 nhận xét:

Bài ngẫu nhiên

Tìm kiếm Blog này